Вибери розділ на боковій панелі


З наказу відділу освти:

2.3 Під час призупинення навчально-виховного процесу:

   2.3.2 для виконання у повному обсязі програмового матеріалу забезпечити проведення відповідних заходів, а саме:

          • застосовування елементів дистанційних та індивідуальних форм навчання при опрацюванні як теоретичного матеріалу, так і практичних завдань;

          • для забезпечення безперервності навчального процесу використовувати як інформаційні ресурси створених навчальними закладами сайтів, так і можливості проведення он-лайн уроків, консультацій за допомогою програми Skype;

         • розмістити інформаційну дошку з завданнями для індивідуальної роботи учнів по кожному класу у зручному та доступному зовні місці тощо.