У 2017-2018 навчальному році школу очолюють:

-       Ольхова Світлана Миколаївна —  директор, 1977 року народження, освіта вища, вчитель української мови та літератури та зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», стаж педагогічної роботи – 20 років, стаж роботи на посаді – 3 роки

-       Черножукова Оксана Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, 1976 року народження, освіта вища, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», стаж педагогічної діяльності – 23 роки, стаж управлінської діяльності – 6 років. На посаді працює з вересня 2016 року.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

Навчально-виховний процес у середній загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №7 здійснюють 19 педпрацівників, що складає 95 % від потреби у педагогічних кадрах. 4 педагогічних працівників знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 1 педагог – у відпустці по вагітності та пологам.

Розподіл педагогічних працівників за віком

 

Рік

Усього педагогів

Вік педагогів

До 30 років

Від 31 до 40 років

Від 41 до 50 років

Від 51 до 55 років

Понад 55 років

2011/12

18

6 (33%)

4 (22%)

5 (28%)

2 (11%)

1 (6%)

2012/13

17

4 (24%)

4 (24%)

7 (42%)

1 (6%)

1 (6%)

2013/14

18

6 (34%)

4 (23%)

5 (28%)

1(5%)

2 (10%)

2014/15

17

5 (29%)

5 (29%)

4 (23%)

3 (19%)

0

2015/16

16

5(31%)

5 (31%)

1(6%)

3 (19%)

2 (13%)

2016/17

19

5 (26%)

6 (32%)

3 (16%)

2 (11%)

3 (16%)

2017/18

21

4

9

4

2

2

Склад педагогічних працівників за стажем

Рік

Усього педагогів

Стаж педагогів

До 3 років

Від 3 до 10 років

Від 10 до 20 років

Від 20 років і >

2011/12

18

3 (17%)

2 (11%)

7(39%)

6 (33%)

2012/13

17

2(12%)

3(18%)

4(23%)

8(47%)

2013/14

18

3 (17%)

3(18%)

4(22%)

8(43%)

2014/15

17

2(12%)

3(18%)

6 (35%)

6 (35%)

2015/16

16

2 (13%)

3 (19%)

5 (31%)

6 (37%)

2016/17

19

-

5 (26%)

7 (37%)

7 (37%)

2017/18

21

1

5

6

9

  У СЗШ№ 7 працює 1 вчитель-пенсіонер (Скорик О.М. – вчитель географії, біології, хімії), що становить 5% від загальної кількості вчителів.

Молодих спеціалістів у 2016-2017 навчальному році не було. У 2017-2018 навчальному році 1 молодий спеціаліст: практичний психолог Пустовойтова К.В.  (стажу роботи на посаді практичного психолога немає).

Класні керівники призначаються директором школи згідно «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» наказом по школі щорічно.

У СЗШ №7 ведеться робота щодо створення належних умов роботи з педагогічними кадрами, підвищення їх загальної культури, професійної кваліфікації та піднесення соціального статусу педагога.

Освітній рівень педагогічних працівників

Навчально-виховний процес забезпечено фахівцями, які мають спеціальну педагогічну освіту. У закладі працює 19 педагогічних працівників, із них 17 (90%) з повною вищою педагогічною освітою, 3 (10%) з базовою вищою освітою. Вчитель початкових класів Купрєйчик Н.М. (початкове навчання) та секретар-друкарка Ушкало В.В. (технології) навчаються на 4 курсі педагогічних університетів. Усі вчителі володіють державною мовою.

Професійне кадрове забезпечення педагогічних працівників

Навчальний

рік

Всього

педагогічних

працівників

З них мають

Повну вищу педагогічну освіту

%

Базову вищу пед. освіту

%

2011/12

18

16

89%

2

11%

2012/13

17

17

100%

-

 

2013/14

18

18

100%

-

 

2014/15

17

16

94%

1

6%

2015/16

16

15

94%

1

6%

2016/17

19

17

89%

2

11%

2017/18

21

18

86%

3

14%

Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями

Рік

Усього працівників

Кваліфікаційні категорії

Спеціаліст

Спеціаліст

ІІ категорії

І категорії

вищої категорії

2011/12

18

10 (55%)

-

7 (39%)

1 (6%)

2012/13

17

5 ( 29%)

3 ( 17%)

7 ( 42%)

2 ( 12%)

2013/14

18

6(33%)

3(17%)

7(38%)

2(12%)

2014/15

17

5 ( 29%)

5 ( 29%)

3 ( 18%)

4 (24%)

2015/16

16

6 (37%)

4 (25%)

2 (13%)

4 (25%)

2016/17

19

4 (21%)

4 (21%)

6 (32%)

5 (26%)

2017/18

21

6  (28,5%)

4 (19%)

6 (28,5%)

5 (24%)

У 2016/17 навчальному році у школі працювало 3 «старших вчителя» - Скорик О.М., Лузанов І.А., Бєлікова А.М., що становило 16% від загальної кількості вчителів. На початок 2017/18 навчального року залишилось 2 вчителя із званням «старший учитель», що становить 9,5 %.

Враховуючи зростаючі потреби у впровадженні інформаційних технологій у навчально-виховний процес, значна увага приділяється підвищенню комп'ютерної грамотності вчителів. 100% учителів школи володіють навичками роботи на комп’ютері на рівні користувача. З них 17 вчителів пройшли навчання за програмою «Intel@Навчання для майбутнього», 2 вчителя за програмою «Користувач персональним комп’ютером» при МНВК.

Учителями розроблені власні комп’ютерні презентації з різних предметів, які допомагають проведенню уроків. Однак, через недостатню кількість комп’ютерної техніки процес її використання не досягає значної ефективності. 2 педагоги створили власні блоги та сайти, які вони використовують для підготовки до уроків та зворотного зв’язку з учнями, батьками та колегами.

Організація атестації педагогічних працівників

 Атестація педагогічних працівників школи здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Атестація проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Атестація здійснюється за перспективним планом. Під час проведення атестації не було виявлено порушень щодо дотримання Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. У 2016-2017 навчальному році атестацію пройшло 5 педагогів (Іваненко Л.Г., Буднік Л.М., Бакутіна М.П., Губанов В.А., Скорик О.М.).

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (стажування, курси підвищення кваліфікації, перепідготовка тощо)

Однією з форм підвищення рівня кваліфікації вчителів є курсова перепідготовка, яка проходила згідно з перспективним планом, враховуючи побажання вчителів. Було складено поточний та перспективний плани курсової перепідготовки педагогічних працівників. У 2016-2017 навчальному році шестеро педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку згідно графіка при ЛОІППО  за заочною та денною формою навчання: Ольхова С.М., Черножукова О.В. – курси для вчителів української мови і літератури, Шевченко Є.В., Стрільцова І.С. – для вчителів, що викладають образотворче мистецтво, інтегрований курс «Мистецтво», предмет «Художня культура», Буднік Л.М. – для вчителів початкових класів, Філенко Н.М. –вчителів математики, фізики, Ольхова С.М. - директорів навчальних закладів, Черножукова О.В. – вчителів, що викладають інтегрований курс «Література» (останні курси при ДЗ «ЛНУ ім.Т.Шевченка).

Поряд із курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності через мережу Інтернет та вивчення методичної фахової літератури. Нажаль, в минулому навчальному році через відсутність фінансування та здорожчання періодичної фахової преси не всі вчителі  мали можливості виписати журнали та газети  за фахом, але за бажанням могли ознайомитися з ними в КУ СМЦ.

У міжкурсовий період підвищенням кваліфікації педпрацівників школи опікується адміністрація школи, методична рада закладу, методичні об’єднання, творча група класних керівників У навчальному закладі розроблена організаційно-функціональна схема методичної роботи в школі. Підвищенню професійної компетентності педпрацівників школи сприяють методичні об’єднання (4 шкільних МО) та творча група класних керівників.

Наявність педагогічних працівників

 з почесними педагогічними званнями та нагородами

Нагородження проводиться згідно з державними документами: наказу МОНУ від 04.07.2005 р. № 396 «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» та наказу МОНУ від 11.07.2005 року № 402 «Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України».

З 21 педагогічного працівника 1 педагог (Ізмалкова О.О.) має грамоту Міністерства науки і освіти (1998 р.), 10 педагогів мають нагороди Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради, відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.

Загальна кількість учителів СЗШ № 7, які мають нагороди:

Відмінник освіти України

-

Почесна грамота МОНУ

1

Грамоти УОН

4

Грамоти виконкому

2

Грамоти відділу освіти

11

Педагогічні звання:

                                «Вчитель - методист»

  «Старший учитель»

 

0

2

Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

Система науково – методичної роботи педагогічних кадрів у школі спрямована на формування професійно – педагогічної культури вчителів, пропагування нових педагогічних ідей, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Основними формами проведення науково – методичної роботи в школі є відкритті уроки, доповіді, повідомлення на методичних об'єднаннях, семінарах, творчих групах.

У журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» опубліковано 2 розробки уроків вчителя української мови та літератури, вчителя початкових класів Ольхової С.М., вчителя української мови і літератури Черножукової О.В., вчителя географії Скорик О.М. У газеті «Шкільний світ» опубліковано розробку уроку педагога-організатора Стрільцової І.С. Методичні розробки вчителів розміщено на сайті школи  http://school7sirotino.jimdo.com/  та на інтернет-форумі «Відкритий урок».